Mekaaniset tiivisteet

Mekaaniset akselitiivisteet on tarkoitettu pumppujen ja sekoittimien akseleiden ja runkojen tiivistämiseen. Ne jaetaan kahteen päätyyppiin: laitteen sisälle asennettavat jousitetut akselitiivisteet ja laitteen ulkopuoliset nk. kasettitiivisteet.

Mekaanisten akselitiivisteiden työtasoina on käytetty mm. seuraavia materiaaleja: keramiikka, hiili, piikarbidi tai volframikarbidi.
Tiivisteissä käytetään elastomeereja ja muoviosia, joiden valmistusmateriaalina on EPDM, NBR, FPM (Viton) tai kemikaalinkestäviä PTFE, FEP tai PFA O-renkaita-.
Tiivisteiden materiaalin valinta riippuu pumpattavien nesteiden ominaisuuksista, nesteiden lämpötilasta ja työpaineesta.

 

Keerdvedruga võllitihend

Kiertojousitettu akselitiiviste

Lainelise vedruga võllitihend

Aaltojousella varustettu akselitiiviste

Kassett-tihend

Kasettitiiviste

 

VULCAN® tuotekuvasto - mekaaniset akselitiivisteet

ANGA tuotekuvasto - mekaaniset tiivisteet

Tarjoamme kasettitiivisteisiin myös apulaitetta, joka toimii painetoiminnolla, jäähdytystoiminnolla tai molempia yhdistävällä toiminnolla.

Mekaanisten tiivisten paremman suorituskyvyn saavuttamiseen käytetään tiivisteiden toimintaympäristössä apujärjestelmää tai -laitetta, joka taas auttaa toteamaan tiivisteiden toimintahäiriöt ja seuraa järjestelmän toimintaa.

Lisäjärjestelmä saattaa perustua useampaan komponenttiin ja se voidaan valita tiivisteiden toimintaolosuhteiden ja loppukäyttäjän vaatimusten mukaisesti. Jos pumpattavassa nesteessä on esimerkiksi paljon saastuttavia aineita, voidaan käyttää suodatinta/erotinta, joka estää saasteaineiden kertymisen tiivisteiden pintaan. Jos pumpattavan tuotteen lämpötila on korkea, on suositeltavaa lisätä mukaan jäähdytysjärjestelmä, joka vähentää lämmön siirtymistä tiivisteeseen. Lisäksi voidaan valita myös seurantatoiminto, joka tunnistaa vuotaneen aineen määrän tai tiivisteen toimintahäiriön. Seurannan avulla voidaan seurata tiivisteen kuntoa ja välttää täten ennakoimattomia keskeytyksiä.

 

Abiseade kassett-tihendile

Apulaite kasettitiivisteisiin

Kasettitiivisteisiin on tarjolla myös huoltopalvelu ja mekaanisten kuluvien osien korjauspalvelu. Korjauksia suoritetaan valmistajatehtaalla.

ANGA kyselylomake