Vaihtelevasti pyörivät myllyt

Vahelduva poorlemisega veskid

Vaihtelevasti pyörivä mylly

Vaihtelevasti pyöriviä myllyjä käytetään lämpöherkkien ja vaikeasti hienonnettavien tuotteiden jauhamiseen ja hiukkasten toisiinsa tarttumisen estämiseen. Tässä prosessissa voidaan materiaali hienontaa jauheeksi, jossa hiukkasten koko ei ylitä 250 μm. Roottorin vaihtelevasti pyörivä liike auttaa jauhamaan homogeenisen kokoiset hiukkaset.
Roottori hienontaa tuotteen vaihtelevasti pyörien herkästi verkon läpi. Samana pysyvä nopeus ja teho sekä verkon iso koko varmistavat energian tasaisen siirtämisen tuotteeseen. Se vähentää merkittävästi riskiä, että tuote jauhautuu liian hienoksi. Jauhetussa tuotteessa on tämän johdosta hyvin pieni määrä hienoja hiukkasia.
Märkää ja kuivaa materiaalia voidaan jauhaa ja homogenisoida ja kokkareet poistetaan.
Tuotteen ja tavoitteenmukaisen raekokoon mukaan voidaan käyttää pyöreästä, neliskulmaisesta langasta tai rei’itetystä levystä valmistettuja verkkoja.