Kartiomyllyt

Koonilised veskid

Kartiomylly

Kartiomyllyt on tarkoitettu jauhemateriaalikokkareiden paloittelemiseen ja jauherakeiden pienentämiseen.
Myllyä voidaan käyttää erillisenä laitteena tai lopulliseen tuotantoketjuun yhdistettynä.
Kartiomyllyn jauhatuskammioon syötettävä jauhe painetaan pyörivän juoksupyörän avulla kartionmuotoisen seulan läpi. Hienonnettu jauhe putoaa maan painovoiman vaikutuksesta joko alempana olevaan astiaan tai ohjataan seuraavaan työvaiheeseen.
Asetuksia muuttamalla voidaan valmistaa asiakkaan tarvitseman raekoon mukaisia jauheita. Näihin asetuksiin käytetään:

  1. Vaihdettavia sihtejä (laaja valikoima erimuotoisia aukkoja, erilaiset halkaisijat ja asennot);
  2. juoksupyörän nopeutta voidaan muuttaa;
  3. juoksupyörän ja näyttöpäätteen välistä etäisyyttä.

Koska kartiomyllyä voidaan käyttää tehokkaissa prosesseissa ja hienontaa hyvin monenlaisia jauheita, mm. hauraita, tahmeita tms. aineita, sopii laite erinomaisesti käytettäväksi seuraavilla teollisuusaloilla:

  • lääketeollisuus
  • elintarviketeollisuus
  • kemianteollisuus
  • kosmetiikkateollisuus.

Lääketeollisuudelle tarkoitetut myllyt täyttävät tiukat cGMP vaatimukset ja poikkeavat toisistaan yksityiskohtien tarkkuuden ja pintojen käsittelytavan osalta.
Myllyjä voidaan käyttää myös räjähdysalttiissa vyöhykkeissä: ATEX  1-21 tai 2-22.
Myllyjä voidaan käyttää myös eristekaapeissa paloherkkien tai helposti hapettuvien aineiden jauhamiseen, inerttikaasua sisältävässä ympäristössä työskenneltäessä ja hapen seurantalaitteessa.