Volumetriset annostelijat

Gravimeetrilised ja volumeetrilised fiiderid

Gravimetrinen tai volumetrinen annostelija

Volumetrinen annostelija on tunnetuista syöttölaitteista yksinkertaisin ja taloudellisin laite. Irtotavaraa säilytetään siilossa ja syötetään jatkuvassa syötössä prosessin aikayksikössä. Gravimetrinen syöttö voidaan yhdistää kalibrointiprosessiin, jossa aikayksikössä otetaan näyte, joka punnitaan ja sen mukaan säädetään ruuvin syöttönopeutta. Volumetrisessä annostelussa ei saada palautetta punnitsemisesta, joka varmistaisi syötön tarkkuuden ajassa, mutta se ei ole ongelma, jos syötössä käytetään samanlaisen irtotiheyden omaavia materiaaleja.