Mehaanilised tihendid

Mehaanilised võllitihendid on mõeldud pumpade ja mikserite võllide ning korpuste tihendamiseks. Need jagunevad kaheks: seadmesisesed vedruga võllitihendid ja seadmevälised nn kassett-tihendid.

Mehaaniliste võllitihendite töötasapinnad võivad olla järgmistest materjalidest: keraamika, süsinik, ränikarbiid või volframkarbiid.
Tihendites kasutatakse elastomeere ja plastdetaile järgmistest materjalidest: EPDM, NBR, FPM (vitoon) või keemiakindlad PTFE, FEP või PFA o-rõngad.
Tihendite materjalide valik sõltub pumbatavate vedelike omadustest, vedelike temperatuuridest ja töörõhkudest.

 

Keerdvedruga võllitihend

Keerdvedruga võllitihend

Lainelise vedruga võllitihend

Lainelise vedruga võllitihend

Kassett-tihend

Kassett-tihend

 

VULCAN® kataloog - mehaanilised võllitihendid

ANGA kataloog - mehaanilised tihendid

Kasett-tihenditele saame lisaks pakkuda ka abiseadet, mis võib olla kas rõhufunktsiooniga, jahutamise funktsiooniga või nende mõlema funktsiooniga.

Selleks, et saavutada mehaaniliste tihendite kõrgem jõudlus, kasutatakse tihendi töökeskkonnas abisüsteemi või -seadet, mis omakorda võimaldab avastada tihendite rikkeid ja jälgida süsteemi.

Lisasüsteem võib tugineda mitmetele komponentele ning seda saab valida vastavalt tihendi töötingimustele ja lõppkasutaja nõudmistele. Näiteks kui pumbatavas vedelikus on märkimisväärne kogus saasteainet, siis võib soovitada filtrit/eraldajat, et vältida saasteainete salvestumist tihendipindadele. Kui pumbataval tootel on kõrge temperatuur, siis soovitatakse lisada jahutussüsteem, et vähendada soojuse kandumist tihendile. Täiendavalt saab valida ka monitooringu, mis arvestab lekkinud toote kogust või rikete hulka tihendi töös. Monitooringu abil saab jälgida tihendi sesundit ja niimoodi vältida planeerimata seisakuid.

 

Abiseade kassett-tihendile

Abiseade kassett-tihendile

Kassett-tihenditele pakume ka hooldusteenust ja mehaaniliste kuluosade remonti neid valmistavates tehastes.

ANGA päringuleht