Keemiakindlad kompensaatorid

PTFE kompensaator

PTFE keemiakindlad kompensaatorid

Keemiakindlad kompensaatorid on valmistatud multi-lamineeritud PTFE materjalist. Mitmekihilise lamineerimisega tagatakse minimaalne kompensaatori lõõtsa poorsus ja homogeensus. Multilamineerimine annab kompensaatorile elastsuse ja tugevuse. Tooted on saadaval nii EN kui ka ASME standarditele vastavatele äärikühendustele.