Izolācijas kameras

isolatsioonikambrid

Izolācijas kameras

Izolācijas kameras izmanto toksisku vai apkārtējai videi kaitīgu vielu apstrādei, vienlaicīgi nodrošinot trīskāršu aizsardzību:

  • operatora (darbinieka) aizsardzība;
  • apstrādājamā produkta aizsardzība;
  • apkārtējās vides aizsardzība.

Operatora aizsardzība no bīstamo produktu ietekmes ir nodrošināta, ja operators nenonāk tiešā saskarē ar produktu. Pateicoties izolācijas kameru ieskaujošajiem logiem un iekšā esošajiem cimdiem, operators var veikt virkni aktivitāšu, piemēram, konteineru atvēršanu, produktu iesaiņošanu, svēršanu, malšanu un sijāšanu, tieši nesaskaroties ar produktu.