Āmurdzirnavas

 

Haamerveskid

Āmurdzirnavas

 

Āmurdzirnavas izmanto izejmateriālu sasmalcināšanai. Tam tiek izmantoti tā sauktie „āmuri“, kas ir piestiprināti pie vārpstām, kas lielā ātrumā rotē slēgtā kamerā. Materiāls sadrūp no atkārtotas sadursmes starp āmuriem, sienām un paša materiāla. Dzirnavu izejas atveres priekšā ir siets vai restes. Materiāls kamerā tiek drupināts tik ilgi, līdz tiek iegūtas daļiņas, kuras var izbirt cauri sietam. Smagi materiāli, piemēram, stikls, akmens vai metāls izbirst cauri dzirnavām gravitācijas ietekmē.  Apstrādājot vieglākus materiālus, piemēram, koksni, papīru vai citus produktus ar mazu tilpuma blīvumu, papildus izmanto pneimatisko transportu.