VCI korozijas inhibitori

Koroziju aizturošie inhibitori (VCI tehnoloģija) ir ķimikālijas, kas īslaicīgi pasargā metālus no korozijas ietekmes. Periods, kurā metāls tiek aizsargāts, variējas no nedēļām līdz gadiem atkarībā no inhibitoru sastāva, ķimikālijas saturoša produkta, koncentrāta daudzuma, izmantošanas tehnoloģijas utt.

Koroziju aizturošie inhibitori iedalās:

1. Gāzveida inhibitori, kurus izmanto metāla izstrādājumu iekonservēšanā un iepakošanā. 
Inhibitoru tvaiki kondensējas uz metāla virsmas, un ķimikāliju joni izveido plānu molekulāro aizsargkārtu, kas aizkavē korodēšanās procesu.

  • izstrādājumi no plēves, pulverveida emiteri, emiteri no putu plastikas, tabletes, papīri, aerosoli

2. Šķidrie inhibitori, kuri tiek uzklāti uz metāla virsmas (piemēram, militāro ieroču iekonservēšanai).

  • inhibitorus saturošie izstrādājumi un gēli uz ūdens vai eļļas bāzes.